Willem I

Willem Frederik van Oranje-Nassau is van 1813 tot 1815 soeverein vorst en van 1815 tot 1840 de eerste Koning der Nederlanden en Groothertog van Luxemburg. Onder zijn bewind vormen het huidige Nederland en België van 1813 tot 1830 één staat. Willem I regeert als een alleenheerser over het Koninkrijk, maar is daarbij wel gebonden aan de grondwet.

Willem Frederik huwt in 1791 zijn volle nicht Wilhelmina van Pruisen, de zus van Frederik Willem III, koning van Pruisen. Samen krijgen ze vier kinderen, waaronder Willem Frederik George Lodewijk, de latere Koning Willem II. Koning Willem I treedt af in 1840 en overlijdt drie jaar later.

Soeverein vorst der Nederlanden
Periode: 1813-1815
Voorganger: -
Opvolger: -

Koning der Nederlanden
Periode: 1815-1840
Voorganger: -
Opvolger: Willem II
Vader: Willem V van Oranje-Nassau
Moeder: Wilhelmina van Pruisen
Dynastie: Oranje-Nassau

Willem I en de gulden
Met het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden wordt overgegaan van provinciale naar koninkrijksmunten; de introductie van het guldenstelsel is een feit. Het portret van de koning staat alleen op de guldenvarianten; halve gulden, gulden, 2,5 gulden, 5 gulden en 10 gulden. De centen tonen de hoofdletter W en het betreffende jaartal. Op de keerzijde van de guldenmunten van Willem I prijkt het Nederlandse wapen met muntmeester- en munthuisteken; dit is de wapenzijde.
Willem I staat op de gulden met het portret naar rechts en op de gouden munten met het portret naar links. De verandering van kijkrichting bij troonswisselingen is overigens geen bewuste keuze, maar ontstaat geleidelijk in de loop der decennia.